Advancing women’s opportunities

Támogató: Holland Királyság Nagykövetsége
Együttműködő partner: Magyarországi Női Alapítvány (MONA)
A megvalósítás időtartama: 2004 július 1.-2004 december 31.

A projekt bemutatása

A projekt során olyan, jelenleg hiányzó információs és tanácsadó szolgáltatást hoztunk létre, amely komplex módon – társadalmi célú reklám elhelyezések, információs brosúrák, internetes honlap útján – nyújtott információt egyrészt a GYES-ről (GYED, GYET) visszatérni szándékozó, mintegy 297.000 főt magában foglaló, speciális élethelyzetű nők csoportja számára, másrészt az őket potenciálisan foglalkoztató munkáltatók számára.

Másrészt a program a potenciális munkáltatók tájékoztatására is kiemelt hangsúlyt helyezett, hiszen a GYES/GYED/GYET-en lévők és inaktívak foglalkoztatásában a munkáltató kulcsszereplő. (Ide tartozik a magyarországi mintegy 350.000 céget tartalmazó gazdasági szféra, valamint több mint 50.000 nonprofit szevezet.)

A program meghatározó üzenete az volt, hogy a gazdasági növekedés és versenyképesség csak magas szintű foglalkoztatás – az összes potenciális munkaerő mobilizálásával – érhető el. Az Unió ennek érdekében konkrét intézkedéseket vezetett be a tagországok munkaerő piaci átalakulásának elősegítésére, amelynek egyik meghatározó eleme a munka világától hosszú ideje távol levő, vagy oda hátrányaik miatt belépni nem tudó nők munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése konkrét, kézzelfogható intézkedések által.

A program eredményeként egy széles célcsoport átfogó és naprakész információt szerzett a magyarországi nők és a munkáltatók számára kiemelten fontos probléma – a munkaerőpiacra való visszatérés nehézségei – megoldásának EU-csatlakozással megnyíló új lehetőségeiről.

Letölthető:

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-ről a munka világába visszatérni kívánó nők számára (Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány, készült 2004. évben.)

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-ről a munka világába visszatérni kívánó nőket foglalkoztatók számára
(Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány)