Küldetés

Az Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány elsődleges célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, esélyegyenlőségének megteremtése.

Az Alapítvány a munkaerőpiac EU-s csatlakozással kapcsolatos kihívásaira is keresi a választ, képzési-foglalkoztatási programokat dolgoz ki, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyegyenlőségének biztosítását igyekszik elősegíteni.

Kiemelt küldetésünknek tartjuk a nők esélyegyenlőségének megteremtését a munkához jutás és bérezés területén, a munkanélküliek is az inaktív lakosság foglalkoztatásának elősegítését, a tartós munkanélküliség megelőzését, továbbá a vállalkozási kedv serkentését és a munkaerő-kínálat bővítését.