Célok

Általános cél

 • A szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek, készségeinek bővítése;
 • A szociális területen dolgozó szakemberek együttműködési hálózatainak fejlesztése;
 • A szociális segítő szolgáltatások presztízsének növelése;
 • A szociális szakemberek készítsék fel klienseiket a munkaerőpiaci beilleszkedésre, részvételre;
 • A szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedjen a foglalkoztatás- és képzési politikához;
 • A segítő munkához hozzá tudjon kapcsolódni a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudás, illetve készségek;
 • A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében erősödjön az ágazatok közötti együttműködés;
 • A kistérségben élő hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási lehetőségei, munkaerőpiaci helyzete javuljon a felkészítést elvégzett szociális szakemberek és önkéntesek tevékenységének köszönhetően.

Konkrét cél

 • 100 fő szociális szakember és önkéntes felkészítése munkaerőpiaci, foglalkoztatási segítség nyújtására a Paks-Dunaföldvár kistérségben élő hátrányos helyzetű emberek részére;
 • Általánosan használható modellértékű tananyag kidolgozása;
 • Kistérségi szociális szakmai hálózat kiépítése, működtetése.
 • A Paks-Dunaföldvári, gazdasági szempontból az ország legelmaradottabb részei közé sorolható kistérség foglalkoztatottsági mutatóinak javulása;
 • Az adott kistérség települései a munkanélküliek, illetve tartósan munkanélküliek számának csökkenése.