Célcsoport

Közvetlen célcsoport

100 fő – a Paks-Dunaföldvári kistérségben tevékenykedő – szociális szakember illetve önkéntes

Közvetett célcsoport

  • A Paks-Dunaföldvári gazdasági szempontból az ország elmaradottabb részei közé sorolható kistérségben élő munkanélküli, illetve tartós munkanélküli személyek
  • Az adott térségben élő munkanélküli, illetve tartós munkanélküli személyek közeli hozzátartozói.

A kistérség

A Paks-Dunaföldvári régió foglalkoztatottsági viszonyait az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási és az átlagot meghaladó munkanélküliségi ráta jellemzi. A roma kisebbség aránya a régión belül magasabb az országos átlagnál, és – az országos helyzethez hasonlóan – foglalkoztatási szempontból rendkívül kedvezőtlen a pozíciója. Az adott kistérség településeinek többségén az országos átlagot meghaladó számú munkanélküli él, közülük nagy számmal képviselteti magát a tartósan munkanélküli (38 %). Ők halmozottan hátrányos, társadalmi kirekesztettséggel küzdő, nagy számban roma etnikumú lakosok.