Konzorciumi partner

 Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány

A Zsivora György Népfőiskolai Alapítványt a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség hozta létre 1994-ben munkahelyteremtési, képzési és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtására. Az Alapítvány indulását Dr. Pesthy Pál egykori igazságügyminiszter hagyatéka tette lehetővé. A Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány kezdetektől sokoldalú tevékenységet folytat: képzéssel, munkahelyteremtéssel, ifjúságvédelemmel foglalkozik. Az évek alatt változott, bővült a tevékenységi kör, s az Alapítvány jelenleg már tizenhárom embernek ad munkát.

Az Alapítvány céljai

 • Segíteni a rászorulókat; munkanélkülieket munkahelyteremtéssel, időseket gondoskodással. Általában véve az elesettek és gyengék támogatása a cél a mindenkori lehetőségek szerint;
 • Képzések szervezése, különös tekintettel a kézműves tevékenységek megismertetésére;
 • Családsegítés;
 • Ifjúságnevelő és ifjúságvédelmi feladatok;
 • Időskorúak gondozása.

Az Alapítvány eddigi legfontosabb projektjei

 • Tartósan munkanélküli nők képzése, foglalkoztatása, szövöde működtetése (1996);
 • Munkatapasztalat szerző foglalkoztatás roma fiataloknak (1997);
 • Munkanélküliek és munkanélküliséggel veszélyeztetettek segítése Teleházakban (2000);
 • Tartósan munkanélküli nők foglalkoztatása szociális és mezőgazdasági tevékenységekben (2002-2004);
 • Teleház-könyvtár (informatikai szolgáltatások, szabadidős programok (kézműves klub, gyermekklub, “kortalanok klubja”, közéleti klub);
 • Roma mezőgazdasági Fejlesztő Program 5 roma család részvételével (2002);
 • Rehabilitációs Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (2002-2004): megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci segítése, információs, képzési, munkavállalási tanácsadás nyújtása;
 • Falumentor szolgálat (2004): szociális, településfejlesztési, pályázatírási szolgáltatás, a település lakói, az önkormányzat, a civil szervezetek és a gazdálkodók részére;
 • Kistelepülések leromlott területeinek felújítása munkanélküliek képzésével és foglalkoztatásával (2005);
 • Gyógyult szenvedélybetegek munkaerőpiaci reintegrációja (2006).