Munkaügyi támogatások rendszere

Témakörök

  • ÁLLÁSKERESŐK
  • ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁSOK
  • MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK
  • FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGíTŐ TÁMOGATÁSOK
  • MUNKAERŐ-PIACI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ, A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA KÖRÉBE NEM TARTOZÓ ESZKÖZÖK
  • A FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI POLITIKA FINANSZíROZÁSA
  • A MUNKAERŐ-PIACI INTÉZMÉNYRENDSZER FELÉPíTÉSE
  • A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FOGLALKOZTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI ÉS A MUNKANÉLKÜLIEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
  • A FOGLALKOZTATÁSI ÉRDEKEGYEZTETÉS SZERVEZETEI