Célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportja

A projekt közvetlen célcsoportját a főváros egyik gettósodó lakótelepén, a XVIII. kerületi Havanna lakótelepen élő, elavult szakmai tudással rendelkező, 19 alacsony képzettségű, tartós munkanélküli/inaktív nő alkotja.

A kiválasztásnál prioritást élvező csoportok

Többgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő nők, a csupán 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, a romák, a szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők, a szociálisan hátrányos helyzetűek, a több éve nyilvántartott munkanélküliek, a hosszú ideje inaktívak.

Alcsoportok

  • Fiatalok célcsoportja: a 18-30 év közötti fiatalok, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni. A célcsoportban a szakképzettség hiánya, illetve a tényleges munkaerőpiaci kereslet összetételétől jelentősen eltérő szakmastruktúra mellett a munkatapasztalat hiánya fő elhelyezkedést gátló tényező.
  • 30 év feletti tartós munkanélküliek célcsoportja: a 30 éven felüli tartós regisztrált munkanélküliek, figyelmet fektetve a 45 éven felüliekre is. A tartósság megállapításánál a 12 hónapos folyamatos munkanélküliségi állapot lett alapul véve. A 45 éven felüli inaktív státuszúak alcsoportjának bevonása nagy kihívást jelent számunkra. Több éves távollét után kíséreljük meg őket vonzó szakképzés és vállalkozóvá válás révén visszavezetni a munka világába.

A projekt közvetett célcsoportja

  • A programban résztvevő 19 nő családtagjai, akiknek a projekt következtében életminőségük javul;
  • A témában érintett civil szervezetek;
  • 20 általános iskola végzős lány tanulói, mintegy 2. 000 fő;
  • A pályaválasztás előtt álló lányok szélesebb rétege, akiket a bemutatott dokumentumfilm ér el;
  • A Havanna lakótelepen élő nők, a női hálózati szolgáltatások, köztük a gyermekmegőrző szolgálat potenciális igénybevevői;
  • Pedagógusok és karrier tanácsadók, akiket a bemutatott dokumentumfilm ér el;
  • Szakmapolitika formálók.

Célcsoport kiválasztása

A célcsoport elérése és bevonása érdekében összetett tevékenységet végzünk a következő sorrendben:

1. Felvesszük a kapcsolatot a további célcsoportot jól ismerő és a célcsoport elérésében közreműködő helyi szervezetekkel (munkaügyi központ, önkormányzat, védőnői hálózat, munkaerőpiaci és családsegítő szolgáltatást végző alapítványok).
2. Lakossági fórumokat szervezünk, társadalmi célú hirdetéseket jelentetünk meg az írott és elektronikus médiában, valamint szórólapokat terjesztünk a célterületen, amelyeken egy ingyenesen hívható telefonszám is szerepel.
3. Kétlépcsős a kiválasztási folyamat. Fogadjuk a telefonokat, és személyes találkozóra hívjuk be a jelentkezőket. A személyes találkozó alapján először a projekt célcsoportjának egy tágabb köre lesz kiválasztva.
4. A tágabb célcsoport tagjainak elvégezzük az egyéni állapot-, helyzet-, képesség és tudásszint felmérését. Ennek eredményei alapján kerül kiválasztásra a projektbe bevonni kívánt nők végleges csoportja.
5. Az egyéni állapot-, helyzet-, képesség és tudásszint felmérés alapján egyéni fejlesztési tervek készülnek. Ezek képezik az alapját a (1) bevont nőkkel kötött együttműködési megállapodásoknak, (2) a projektben közreműködő szakemberek – kommunikációs trénerek, szakképzés és vállalkozóképzés oktatók, mentorok – felkészítésének, a (3) a mentorálás módszertanának, és (4) egészében véve a projekt egyéni igényeknek megfelelő lebonyolításának.

A kiválasztásnál a 3 kategóriának egyszerre kell teljesülnie

1) Műszaki érzékkel rendelkezők.
2) Olyanok, akiknek magas fokú motiváltsága csökkenti a projektből történő lemorzsolódás veszélyét.
3) A következők közül legalább 3 jellemző legyen: többgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő nők, a csupán 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, a romák, a szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők, a szociálisan hátrányos helyzetűek, a több éve nyilvántartott munkanélküliek, a hosszú ideje inaktívak.