HEFOP/2005/1.3.1. "A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése"

A pályázati program célkitűzése

A meghirdetett pályázati program olyan projekteket támogat, amelyek a nők szükségleteihez igazodva szerveznek személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat a munkaerőpiacra való visszatérés vagy vállalkozóvá válás érdekében. Az intézkedés kiemelt figyelmet fordít a nők vállalkozóvá válásának és a női vállalkozások támogatására, hiszen ezen a területen a nők gyakran szembesülnek a társadalmi szerepelvárásokból fakadó hátrányokkal és nehézségekkel.

A program célcsoportjai

Az 1. komponens keretében támogatható projektek célcsoportjai azok a 16 éven felüli

 • munkanélküli nők, vagy
 • inaktív nők, vagy
 • elbocsátás által veszélyeztetett nők,

akik, munkavállalóként, vagy vállalkozóként kívánnak a munkaerőpiacra visszatérni vagy a munkaerőpiacon maradni.

A projektek résztvevőinek kiválasztása során különös figyelmet kell fordítani a gyermekgondozás vagy hozzátartozó otthoni ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők, valamint a 40 év feletti nők csoportjára.

A 2. komponens keretében támogatható projektek célcsoportjai a női vállalkozók, vállalkozás indítását előkészítők.

A HEFOP 1.3.1

A projektek időtartama

A projektek minimális időtartama 12 hónap, maximális időtartama 24 hónap.

A támogatás formája és egy nyertes pályázó részére odaítélhető legkisebb és legnagyobb támogatási összeg, támogatási arány

 • Az 1. komponens esetében a támogatás
  minimális összege: 10 200 000 Ft
  maximális összege: 30 600 000 Ft.
 • A 2. komponens esetében a támogatás
  minimális összege: 10 200 000 Ft
  maximális összege: 15 300 000 Ft.

Támogatott tevékenységek

 • 1. komponens: A nők foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezés
  A nők munka-erőpiaci (re)integrációjának vagy munkaerőpiacon maradásának támogatása fejlesztéssel, képzéssel, igényeikhez illeszkedő foglalkoztatási szolgáltatásokkal és munka-erőpiaci elhelyezéssel ? munkavállalóként vagy vállalkozóként.
 • 2. komponens: A női vállalkozások megerősítése személyes támogató szolgáltatásokkal és kommunikációs tevékenységek szervezése.
  Működő vagy induló női vállalkozásoknak nyújtott személyre szabott támogató szolgáltatások, valamint támogató hálózatok kialakítása révén.

Mindkét komponensnél támogatható kiegészítő tevékenység: A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások.

Alternatív napközbeni ellátások szervezése, amelyek kiegészítik az 1. vagy a 2 komponens tevékenységeit, azáltal, hogy lehetőséget teremtenek a felügyeletre szoruló gyermekek, illetve hozzátartozók rugalmas napközbeni ellátására a projektben való részvétel idejére.

Pályázó mindkét komponens esetében csak non-profit szervezet lehet.