HEFOP 2.2.1

cimlap_hefop2

Az Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvánnyal partnerségben 19 millió Ft támogatást nyert a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program “A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” HEFOP 2004/2.2. intézkedésére.

A “Szociális segitők felkészítése munkaerő-piaci segítségnyújtásra” című projekt a Paks-Dunaföldvár kistérségben élő, hátrányos munkaerő-piaci pozicióval rendelkező éss jelentős társadalmi hátránnyal küzdő emberek komplex munkaerő-piaci rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférését kívánja elősegíteni. Ennek érdekében 100 szociális szakember és önkéntes munkaerő-piaci mentori tevékenységre való felkészítése valósul meg elméleti és gyakorlati képzés által.

A projekt átfogó hosszú távú célja kettős. Célként jelenik meg egyrészt a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése hozzákapcsolva a segítő munkához a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. Másrészt a törekvés az, hogy a segítő szakemberek képesek legyenek felkészíteni klienseiket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre. A kettős cél mentén válik lehetővé, hogy a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedjen a foglalkoztatás- és képzési politikához. E hosszú távú célokat segíti elő a projekt keretében létrejövő modellértékű tananyag, illetve a képzéshez kapcsolódó szakmai hálózat kialakítása.