Az alapítványról

A 2003-ban alapított Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány elsődleges célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, esélyegyenlőségének megteremtése.

Az Alapítvány a munkaerőpiac EU-s csatlakozással járt kihívásaira is folyamatosan keresi a választ, képzési-foglalkoztatási programokat dolgoz ki, valamint a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyegyenlőségének biztosítását igyekszik elősegíteni.

Kiemelt küldetésünknek tartjuk a nők esélyegyenlőségének megteremtését a munkához jutás és a munkahelyi előremenetel területén. Speciális célcsoportként segítjük a GYES-, GYED-, GYET-ről a munka világába visszatérni kívánó nők képzettségének, felkészültségének növelését, s ezáltal esélyegyenlőségük, karrier esélyeiknek javítását. Ösztönözzük a munkáltatókat családbarát, a gyermeküket nevelő nők foglalkoztatását, munkaerő-piaci re-integrációját segíti munkahelyi környezet és feltételek biztosítására.

Az alapítvány további céljai: Helyi képzési-foglalkoztatási programok kidolgozása, amelyek biztosítják a hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítését és alkalmazkodó képességük fejlesztését a munkaerőpiaci reintegráció és esélyegyenlőség elősegítése érdekében;

  • A 45 éven felüliek foglalkoztatási feltételeinek javítása, munkaerőpiaci reintegrációja;
  • Korszerű, növekedést felmutató roma közösségi, vállalkozási projektek támogatása, elősegítve a munkanélküli romák foglalkoztatását, társadalmi-, munkaerőpiaci reintegrációját;
  • Megváltozott munkaképességűek tartós munkába állítása és munkában tartása;
  • Pályakezdő fiatalok elhelyezkedésben történő segítése és a fiatalok munkaerőpiaci kirekesztődésének megelőzése;
  • Foglalkoztatási-fejlesztési tanácsadói hálózat működtetése, folyamatos továbbképzés biztosítása;
  • Munkaügyi tárgyú kutatások megvalósítása.